Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohie vacantă
Administrativ-bisericescUrmare actului Sfintei Arhiepiscopii cu numărul 2190 - bisericesc/2009 şi pe temeiul hotărârii Consiliului Eparhial din data de 30 iulie a.c., facem cunoscut că pentru ocuparea postului vacant de preot de la parohia Giroc, protopopiatul Timişoara, se va organiza obişnuitul concurs de dosare până la data de 19 octombrie 2009.

La acest concurs se pot prezenta preoţii licenţiaţi în teologie, având susţinute examenele de capacitate preoţească şi definitivat, fără impedimente canonice şi sancţiuni, cu vechime neîntreruptă de 5 ani în aceeaşi parohie.

Dosarele de concurs se depun la oficiile protopopeşti până la data de 16 octombrie a.c. şi se înaintează cu raport.