Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohii vacante
Administrativ-bisericescPe temeiul hotărârii Consiliului Eparhial din 30 septembrie 2009, prin cele de faţă facem cunoscut că pentru ocuparea posturilor vacante de preot de la parohiile Timişoara Mehala şi Timişoara Zona Soarelui Sud, protopopiatul Timişoara, potrivit hotărârilor Sfântului Sinod nr.3227/1991 şi 511/1992, se va organiza examenul de selecţie stabilit. Dosarele preoţilor candidaţi se vor depune la oficiile protopopeşti, la Centrul eparhial înaintându-se numai cele care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare.

La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie, având media minimă 8,51 (opt şi 51%) decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:
- susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;
- o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi îndrumări misionare;
- o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;
- o probă de slujire la biserică.


Cele de mai sus se vor aduce la cunoştinţă preoţilor prin afişare la protopopiat. Cei interesaţi pot să-şi depună cereri de candidare până cel târziu la 23 octombrie 2009, data examenului urmând să fie comunicată ulterior fiecărui candidat înscris.