Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Ordonanţa de urgenţă nr. 106/4 oct. 2007
EconomicOrdonanţa de urgenţă nr. 106/4 oct. 2007 abrogă art. 15 alin.1 litera (e) şi modifică art. 15 alin 1, litera (f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la impozitul pe profit pentru unităţile de cult. Aceasta va avea următorul cuprins:

f) „cultele religioase, pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, venituri obţinute din chirii, alte venituri obţinute din activităţi economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.”

Cu alte cuvinte, veniturile obţinute de către cultele religioase din activităţile descrise la litera (f) (respectiv: bani obţinuţi din valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, chirii, activităţi economice specifice, despăgubiri reparatorii) sunt scutite de la plata impozitului pe profit, cu o condiţie: ca banii respectivi să fie utilizaţi pentru acţiuni (nonprofit) specifice cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 (ex: întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, construcţii, reparaţii, consolidări a lăcaşelor de cult şi a clădirilor ecleziastice, învăţământ etc).


Lămuriri la textul legii,
Av. Bujor Teodor