Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohie vacantă
Administrativ-bisericescPrin cele de faţă facem cunoscut că pentru ocuparea postului vacant de preot de la parohia Timişoara Mehala, protopopiatul Timişoara l, potrivit Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române şi hotărârilor Sfântului Sinod nr.3227/1991 şi 511/1992, se va organiza examenul de selecţie stabilit. Dosarele preoţilor candidaţi se vor depune la oficiile protopopeşti, la Centrul eparhial înaintându-se numai cele care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare.

La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie, având media minimă 8,51 (opt şi 51%) decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul l (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice si fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:
- susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;
- o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi îndrumări misionare;
- o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;
- o probă de slujire la biserică.

Cele de mai sus se vor aduce la cunoştinţă preoţilor prin afişare la protopopiat.
Cei interesaţi pot să-şi depună cereri de candidare până cel târziu la 11 februarie 2011, data examenului urmând să fie comunicată ulterior fiecărui candidat înscris.