Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Hramul mănăstirii Pietroasa Mare 8 nov. 2007
Administrativ-bisericescÎn data de 8 noiembrie 2007 de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Mănăstirea Pietroasa Mare din Protopopiatul Lugoj şi-a serbat hramul. La sărbătoare a luat parte un numeros sobor de preoţi în frunte cu:

1. P.On. Ioan Cerbu, protopopul Lugojului;
2. P.On. Bujor Păcurar, protopopul Făgetului;
3. P.Cuv. Rafael Mutrescu, stareţul mănăstirii Pietrosa Mare;
4. P.Cuv. Matei Buliga, stareţul mănăstirii Dobreşti;
5. P.Cuv. Paisie Sadici, stareţul mănăstirii Izvorul Miron – Româneşti;
6. P.Cuv. Ştefan Mateş , mănăstirea Pietroasa Mare;
7. Pr. Caius Capotescu , parohia Lugoj III;
8. Pr. Miron Zepa, parohia Jupani;
9. Pr. Lazăr Moise , parohia Hisiaş;
10. Pr. Vasile Ulici , parohia Remetea Luncă;
11. Pr. Daniel Pele , parohia Honorici;
12. Pr. Pamfil Radu , Centru Găvojdia;
13. Pr. Vasile Costin , parohia Jureşti;

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei Lugoj III.

La sfârşitul Sfintei Liturghii în cuvântul său, preacuviosul părinte stareţ Rafael Mutrescu, a mulţumit celor care au participat, preoţi şi credincioşi arătând totodată importanţa pe care o au Sfinţii Arhangheli în viaţa fiecărui credincios, îndemnând pe cei prezenţi ca de fiecare dată în rugăciuni să ceară ajutorul sfinţilor îngeri pentru a fi ocrotiţi în tot ceea ce fac.

După încheiere în trapeza mănăstirii s-a organizat o agapă frăţească, la care au luat parte toţi cei invitaţi.