Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Numiri şi vacantări
Administrativ-bisericescUrmare actului Sfintei Arhiepiscopii, serviciul Bisericesc, Nr.306-B/2008, aducem la cunoştinţă transferarea, începând cu data de 1 martie 2008 a preotului Alin Ţenche din postul de preot de la parohia Sârbova, protopopiatul Lugoj, în postul vacant de preot de la parohia Hitiaş, protopopiatul Lugoj.

Astfel, parohia Sârbova trece la categoria parohiilor vacante din protopopiat, alături de parohia Duboz-Cadăr.

Mai facem cunoscut, potrivit actului cu numărul 426-B/2008, că pentru ocuparea postului vacant de preot de la parohia Timişoara Zona Steaua, protopopiatul Timişoara, potrivit hotărârilor Sfântului Sinod nr.3227/1991 şi 511/1992, se va organiza examenul de selecţie stabilit. Dosarele preoţilor candidaţi se vor depune la oficiile protopopeşti, la Centru eparhial, înaintându-se numai cele care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare.
La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în teologie, având media minimă de8,51 (opt şi 51 %) decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:
- susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;
- o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi îndrumări misionare;
-o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;
- o probă de slujire la biserică;

Temele însoţite de bibliografie, pentru examenul teoretic, pot fi procurate de la oficiile protopopeşti.

Cei interesaţi pot să-şi depună cereri de candidare până cel târziu la 4 aprilie 2008, data examenului urmând să fie comunicată ulterior fiecărui candidat înscris.