Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Apel la calm şi înţelepciune
Administrativ-bisericesc„Să păzim unitatea Duhului în legătura păcii”

- Apel la calm şi înţelepciune –

Actul Patriarhiei Ortodoxe Române nr. 4246 din data de 12 iunie 2008:

„Într-o societatea din ce în ce mai frământată şi tulburată, este necesar ca Biserica să fie un factor de pace şi de aplanare a conflictelor, nu de amplificare a lor;

La aceasta ne cheamă şi sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, Duhul Adevărului şi al Păcii, „Vistierul bunătăţilor şi Dătătorul de viaţă” Mângâietorul tuturor celor ce-l cheamă pe Dumnezeu;

Prin urmare, Patriarhia Română recomandă clerului şi credincioşilor săi abţinerea de la manifestări sau demonstraţii publice animate de duh lumesc, întrucât astfel de acţiuni slăbesc credibilitatea creştină în societate;

Problemele bisericeşti trebuie rezolvate în forurile bisericeşti competente, care au datoria de a formula şi de a promova reguli adecvate de conduită liturgică şi canonică a ierarhilor, preoţilor, diaconilor şi credincioşilor laici în ceea ce priveşte relaţiile interne bisericeşti, precum şi atitudinea faţă de alte culte religioase;

Ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu toţi clericii şi credincioşii mireni ortodocşi, au datoria să păstreze şi să apere atât credinţa ortodoxă, cât şi unitatea Bisericii, iar aceasta se împlineşte sub rugăciune smerită, duh de pocăinţă şi pace, sfătuire înţeleaptă, îndelungă răbdare şi dragoste frăţească după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel zicând: „Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelunga răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului în legătura păcii (…) Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia precum Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos” ( Efeseni 4, 2-3 şi 31- 32) .

Spre luare la cunoştinţă.