Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact17 Octombrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008
Administrativ-bisericescPe întreg parcursul anului 2008, s-a căutat să se asigure o cât mai bună asistenţă religioasă a tuturor credincioşilor din cele 64 de parohii şi 15 filii ale Protopopiatului Ortodox Român Lugoj. Urmărindu-se acelaşi scop, cei 72 de preoţi şi 2 diaconi şi-au îndeplinit îndatoririle ce le revin potrivit misiunii preoţeşti, mai ales cea care ţine de instruirea credincioşilor în dreapta învăţătură. Un rol important în îndrumarea spirituală a credincioşilor l-au împlinit şi cele două aşezăminte monahale din protopopiat, Dobreşti şi Petroasa Mare, prin cei doi stareţi şi personalul existent.

Putem spune că majoritatea preoţilor predică la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători, chiar dacă uneori predicile nu sunt bine pregătite. O carenţă se simte în pregătirea şi susţinerea catehezelor duminicale, fapt care duce adeseori la pierderea credincioşilor.

Grija pe care ierarhia Bisericii noastre o are faţă de preoţii şi credincioşii păstoriţi, s-a manifestat prin cele 11 prezenţe ale Preasfinţitului Paisie Lugojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, în Protopopiatul Lugoj: târnosirea bisericii din parohia Bacova, două binecuvântări de biserici la Teş şi la Sălbăgel, o binecuvântare de capelă la Nădrag, precum şi alte şapte slujiri arhiereşti în protopopiatul nostru.

Cu regret trebuie să amintim că şi în anul 2008 au fost cazuri ale unor preoţi care au încălcat disciplina preoţească, aceştia fiind sancţionaţi de către Centrul Eparhial. Un preot a fost judecat de către Consistoriul Eparhial şi sancţionat cu canonisire pe timp de o lună la mănăstire ( preotul Daniel Gheţa de la parohia Căpăt).

Preoţii care s-au remarcat printr-o activitate deosebită pe plan pastoral şi gospodăresc, au primit următoarele distincţii: iconom- stavrofor – preotul Nicolae Cherlea de la parohia Bacova şi iconom – preoţii Alin Vărzaru de la parohia Cotul Mic din Lugoj şi Emanuel Vântu de la parohia Sălbăgel.

Nu putem trece cu vederea sprijinul financiar în valoare de 28.800 lei, pe care Centrul Eparhial l-a oferit celor 15 parohii cu venituri reduse în care preoţii nu au reuşit să-şi realizeze salariul lunar din fonduri proprii.

Cu toate greutăţile anului, au continuat lucrările de construcţii, reparaţii, împodobiri sau igienizări la biserici şi case parohiale, fie din obolul credincioşilor, fie din sprijinul acordat de Secretariatul de Stat pentru Culte sau de Consiliile locale şi Primării.

În ceea ce priveşte asistenţa socială, putem spune că s-au desfăşurat activităţi în domeniul protecţiei copilului prin casa de copii de tip familial „Anastasia” din Topolovăţul Mare, de întrajutorare a celor nevoiaşi, prin asigurarea unei mese săptămânale în cadrul parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj, precum şi alte acţiuni de sprijinire a persoanelor cu handicap, a copiilor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice fără aparţinători. Toate acestea au fost organizate şi susţinute de parohii prin Comitetele parohiale. O mai susţinută activitate socială este îngreunată adesea de lipsa resurselor materiale şi financiare.

Încheiem prezentarea activităţii bisericeşti din anul 2008 desfăşurată în Protopopiatul Lugoj, în speranţa unui an mai bun pentru toată lumea, mulţumind clericilor şi mirenilor din Protopopiatul Lugoj pentru implicarea lor în buna desfăşurare a vieţii bisericeşti.

Lugoj la 13 ianuarie 2009

Protopop,
Ioan Cerbu