Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact24 Septembrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohii vacante
Administrativ-bisericescÎn cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei sunt vacante următoarele parohii:

1. Post de preot la parohia Timişoara Cetate, protopopiatul Timişoara, pentru care se va organiza examen de selecţie. La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în teologie,având media minimă de 8,51 ( opt şi 51 %) decurgând din media de la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gardul I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice şi sancţiuni în ultimii 5 ani.Examenul va consta din:

- susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;
- o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi îndrumări misionare;
- o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;
- o probă de slujire la biserică;
Cei interesaţi pot să-şi depună cereri de candidare până cel târziu la 23 ianuarie 2009, data examenului urmând să fie comunicată ulterior fiecărui candidat înscris.

2. Parohia Comloşu Mare, protopopiatul Sânnicolau Mare. Parohia este de categoria I-a rurală, are biserică şi casă parohială, 812 familii şi 2570 credincioşi.

Spre aducere la cunoştinţă.