Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact17 Octombrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohia Boldur

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" 1868, 186 familii cu 623 credincioşi,
preot Andi Valeriu Pop.

Localitatea se află la o distanţă de 10 km V de Lugoj şi apare în documente încă din anul 1290 sub numele de „Boldur”. Iniţial, vatra satului se află la o depărtare de aproape 4 km, în locul numit „Dâmpuri”, unde şi astăzi se mai văd urmele vechiului cimitir.

În anul 1739 localitatea se colonizează cu români proveniţi din Oltenia, între care şi familia Brediceanu.

Biserica veche datează din anul 1720, reclădită în 1878 şi pictată în 1904.

Începuturile organizării vieţii bisericeşti se pier în negura vremii. Autohtonii ortodocşi au avut din toate timpurile biserică şi preoţii lor. Una din mărturiile cele mai vechi atestă că, la 1720 popa Constantin din Şimand copiază pentru biserica din Boldur Apostolul şi Evanghelia în limba română. În biserică s-a găsit apoi un antimis din 1750, dăruit de mitropolitul Pavel Nenadovici al Carloviţului precum şi un vas pentru Sfântul Mir din anul 1757 de pe timpul episcopului Ioan Georgevici al Caransebeşului.

Începând cu anul 1788 parohia deţine registre matricole de cununaţi şi răposaţi.
Iniţial, în Boldur, exista biserică de lemn cu hramul Sfinţii apostoli Petru şi Pavel. Aceasta a fost înlocuită cu alta de cărămidă, construită între anii 1865-1868. Târnosirea acestei biserici a fost făcută de către Ioan Popasu, episcopul Caransebeşului la data de 8 septembrie 1868, dându-i hramul Naşterea Maicii Domnului.

În anul 1904 biserica a fost pictată de Virgil Simonescu, fiind prima lucrare a acestui mare pictor academic bănăţean. În anul 1978 s-a început repictarea ei în frescă, de către A. Cosma din Timişoara.

Casa parohială nu a existat până în anul 1972, când s-a cumpărat prin strădania preotului Dimitrie Popovici.

Parohia a fost vizitată canonic de arhiereii: Ioan Ioanovici de Şacabent al Caransebeşului la data de 10 iunie 1802; episcopul Ioan Popasu al Caransebeşului la data de 8 septembrie 1868; episcopul Vasile Lăzărescu al Caransebeşului în anul 1936; eipiscopul Veniamin Nistor la data de 14 martie 1948, iar la 31 octombrie 1965, cu prilejul prăznuirii centenarului bisericii, de Înalt Preasfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului.

Alături de reparaţiile menţionate, în anul 1994, s-au făcut altele, atât exterioare cât şi interioare, unde scenele retuşate au primit înfăţişarea iniţială. La data de 3 iunie 1994, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu a binecuvântat acest sfânt locaş.

Preoţii slujitori:

1. Gheorghe Crăciun 1787;

2. Pavel Pavlovici

3. Nicolae Crăciun 1843;

4. Dimitrie Popovici 1972;

5. Vasile Bica

6. Carol Edel

7. Andi Valeriu Pop 2007-