Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact17 Octombrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohia Criciova


Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1885, 100 familii cu 350 credincioşi,
preot vacant

Prima atestare documentară a satului Criciova datează din anul 1444.
În anul 1760 Biserica din lemn de pe dealul satului, a fost mutată pe locul actualei biserici. Primul pas în vederea zidirii noi biserici s-a făcut în anul 1885 la propunerea preotului paroh Gheorghe Gaşpar.

Un proces verbal din 4 mai 1886 arată că biserica veche a fost închisă din partea „Poliţiunii” adică a poliţiei, pentru că nu mai prezenta siguranţă, fiind foarte veche.
Arhitectul Gorner din Lugoj se oferă să facă planul Bisericii fără nici o plată. Protopopul Gheorghe Popovici aprobă zidirea bisericii în anul 1891. Lucrările s-au terminat în anul 1892 la 31 octombrie. Biserica este zidită în stil baroc.

Despre sfinţirea bisericii nu s-a găsit nici un document. După afirmaţiile lui Iosif Catană se pare că sfinţirea bisericii a făcut-o protopopul Lugojului, Dr. Gheorghe Popovici.
Până în anul 1929 nu se cunoaşte dacă biserica a fost pictată în interior sau exterior însă în anul menţionat mai sus s-au efectuat lucrările de pictură de către pictorul de origine italiană, Bartollomeo Dellini din Caransebeş. S-au pictat 26 de icoane în naos şi pronaos şi 6 icoane în altar. Tronul arhieresc îl reprezintă pe mitropolitul Andrei Baron de Şaguna.

Clopotele bisericii au o istorie destul de interesantă. Bătrânii satului afirmă că cele două clopote au fost aduse de la biserica veche. Despre clopotul mic, se spune că în timpul Revoluţiei de la 1848 a fost ascuns de săteni într-o fântână. În anul zidirii actualei biserici (1892) a fost cumpărat un clopot în greutate de 102 kg în tonalitatea Fa. Acum biserica avea 3 clopote. În timpul războiului din 1914-1918 statul ungar a luat un clopot. Biserica arămas deci cu 2 clopote până în anul 1920. În acelaşi an în timpul preotului, Romel Popovici, clopotul mic fusese dăruit şcolii din sat pentru a chema elevii la şcoală.

Sfinţirea bisericii s-a făcut la 29 iunie 1936 de către Preasfinţitul Dr. Vasile Lăzărescu, episcopul Caransebeşului. Documentele spun că din cauza timpului nefavorabil, Preasfinţia Sa soseşte cu maşina fiind întâmpinat la intrarea în sat de o mulţime de călăreţi. În faţa bisericii este întâmpinat de un sobor de preoţi în frunte cu Protopopul vremii, Dr. Aurel Mihăescu, care a rostit un cuvânt de bun venit.

Altă vizită arhierească în parohia Criciova a avut loc în 8 august 1944 de către Preasfinţitul Veniamin Nistor, episcopul Caransebeşului. Cu această ocazie s-a întocmit următorul proces verbal : „În ziua de 8 august 1944 am făcut vizitaţiune canonică inopinată în Criciova şi am aflat pe preot la datorie. Am vizitat biserica şi am aflat-o bine îngrijită. Oficiul Parohial l-am aflat în ordine. Se vor pagina şi parafa matricolele şi registrele. Turnul se va repara şi se va acoperi. Două camere din casa parohială vor fi evacuate de părintele Vasile Mihăilescu şi puse la dispoziţia preotului paroh Nicolae Bogdan” + Veniamin –episcop.

Ca obiecte de patrimoniu şi monumente de valoare istorică amintim un monument- stâlp aflat în cimitir având inscripţionată o cruce. Datează din anul 1848.
De asemenea amintim o cruce din curtea bisericii care datează din anul 1896.
Printre obiecte de valoare amintim un Apostol din anul 1694 tipărit la Kiev şi un Octoih din 1765 tipărit la Lyon.

Preoţi slujitori:
· Dimitrie Popovici 1778-1788;
· Petru Popovici 1778-1807;
· Simion Popovici 1788-1810;
· Nicolae Popovici 1810-1818;
· Nicolae Nemeşoni 1824-1831;
· Nicolae Popescu 1825-1832;
· Trifon Nemeşon 1836-1868;
· Dionisie Drăghici 1838-1847;
· Gheorghe Gaşpar 1858-1900;
· Ioan Puşcan 1868-1919;
· Ion Stoica 1898-1900;
· Romel Popovici 1914-1925;
· Iulius Nicoalevici 1922-1925;
· Silviu Secoşan 1926-1943;
· Aurel Rusulescu 1929-1942;
· Nicolae Bogdan 1944-1975;
· Gheorghe Şofineţi 1975-1991;
· Gheorghe Bubă 1992-1998;
· Florin Predescu 1998-2014De menţionat este faptul că preotul care a activat cel mai mult în această parohie a fost Nicolae Bogdan timp de 31 de ani. A activat ca şi căpitan în cel de-al doilea Război Mondial şi preot militar la ambulanţa sanitară 37 –Vânătorii de Munte, pe lângă divizia I.

Între anii 1992-1995 s-au realizat lucrări şi reparaţii atât la biserică cât şi la casa parohială, astfel că în data de 14 mai 1995 s-a făcut binecuvântarea lucrărilor de către ÎPSS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.

În anul 2002 parohia a primit vizita Preasfinţitului Lucian Lugojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, actual episcop de Caransebeş.