Prima pagina · Administrativ Bisericesc · Anunţuri · Diverse · Fotografii · Contact17 Octombrie 2018
Calendar
Protopopiat
Noutăţi-Ştiri
Activitate
Recomandări
Parohia Herendeşti
Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" 1931,157 familii cu 409 credincioşi,
preot Petru Pârvoni.

Din „Cronica comunei Herendeşti” scrisă în anul 1959 de către preot paroh, Corneliu Suru, aflăm că pe locul actualei biserici a existat o biserică veche, construită în formă de cruce pe la anul 1795, sfinţită de episcopul sârb Iosif Ioanovici în anul 1802. În anul 1901 s-a pictat această biserică prin contribuţia credincioşilor ortodocşi din Herendeşti. Jubileul de 100 de ani de la sfinţire s-a serbat la 29 iunie 1902 prin participarea Protopopului vremii, Dr. George Popovici, protopopul Lugojului. Cu acest prilej s-a sfinţit crucea comemorativă din marmură, ridicată de obştea credincioşilor din parohia Herendeşti.

Deoarece cu timpul, vechiul locaş de cult s-a dovedit a fi mic, în anul 1931 s-a demolat şi pe acelaşi loc s-a zidit măreaţa biserică de astăzi. Lucrarea de zidire s-a încredinţat Arhitectului constructor C. Purcariu din Lugoj cu suma de 1.163.523 lei.

Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în ziua de 20 iulie 1931 în prezenţa protopopului de Caransebeş, Andrei Ghidiu, ca mandatar al episcopului de Caransebeş, Dr. Traian Badescu. În anul 1932 biserica ajunge spre finalizarea lucrărilor, efectuându-se acoperirea cu tablă galvanizată, parţial, iar în anul următor în totalitate. Biserica este tencuită în interior, se pun uşile, ferestrele şi iconostasul şi se primeşte binecuvântarea Preasfinţitului Dr. Vasile Lăzărescu, episcopul Caransebeşului în ziua de 24 decembrie 1936.
În anul 1937 se donează scaunele de către credincioşi, precum şi cele două clopote. Iconostasul s-a pictat de către pictorul Ion Băleanu din Caransebeş. Iconostasul bisericii este sculptat.
Dintre cei mai de seamă ctitori ai bisericii amintim pe: învăţătorul Alexandru Novac din Lugoj, Prefectura judeţului Severin, Societatea „Sf. Gheorghe”, medicul Liviu Seraciu din Lugoj, Învăţătorul Petru Lădariu, Vasile Radu din Herendeşti, preceptorii Dănilă Dumescu şi Ştefan Popovici, notarii Petru Belba şi Aurel Sârbu, primarul Ioan Jivan din Herendeşti, epitropii Toma Şerban şi Petru Bărbulescu.

Sfinţirea bisericii din Herendeşti a avut loc în ziua de 7 noiembrie 1948 de către Preasfinţitul Veniamin Nistor, episcopul Caransebeşului.

Între anii 1968-1970 a fost zidită casa parohială, preot fiind Aurel Lazăr.
Biserica a fost pictată în frescă între anii 1977-1980 de către un colectiv de pictori, conduşi de pictorul Victor Jurca. În anul 1980 a primit binecuvântarea Preasfinţitului Timotei Seviciu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.

În decursul câtorva ani, prin grija şi prin strădania părintelui Petru Pârvoni şi a Consiliului Parohial ,s-au efectuat lucrări de întreţinere şi îmbunătăţire la sfântul locaş, toate acestea culminând cu vizita Presfinţitului Părinte Paisie Lugojanu, Episcop vicar al Arhiepscopiei Timişoarei care a binecuvântat aceste strădanii ale credincioşilor în data de 4 noiembrie 2007, zi care va rămâne în memoria credincioşilor din Herendeşti ca zi de mare bucurie şi împlinire duhovnicească.


Preoţi slujitori:
Damaschin Popovici 1794-1798;
Nicolae Magdescu 1794-1811;
Ispas Păianu 1814-1834;
Petru Bărbulescu 1816-1838;
Damaschin Bărbulescu 1834-1861;
George Table 1838-1849;
Florian Biro 1854-1902;
Vasile Bărbulescu 1855-1872;
Basiliu Biro 1877-1899;
Corneliu Biro 1903-1934;
Corneliu Suru 1927-1968;
Aurel Lazăr 1968-1987;
Dorin Aiuşeriu 1987-2000;
Petru Pârvoni 2000-